Insomnia

Känner mig litet trött nuförtiden. Såklart inte helt oväntat eftersom jag återkommit från en vecka i grönkläder och att jag jobbar en hel del och har gjort det sedan… Ett år tillbaka utan avbrott? Men jag har energi på jobbet och mår bra när jag är där. Samma sak med träningen. Den ger så mycket mer tillbaka än bara fysiskt.

Så det är ingen begynnande utmattningsdepression på gång ty jag vet ju, av egen erfarenhet, hur en sådan är och hur den ter sig. Det hade kunna bli det om det var mycket på jobb i kombination med mycket i privatlivet för det brukar gå bra om det är mycket i en av de två delarna men sällan när det är mycket i båda.

På sätt och vis kan jag förstå delar av Mgtow-rörelsen (ej att förväxla med incels för det senare är tokigt på mer än ett sätt) i det att vissa män aktivt väljer att inte längre söka efter en partner eftersom förhållanden kan vara väldigt krångliga och framförallt smärtsamma när man inte känner att man kan leva upp till förväntningarna ens partner ställer upp (utan att göra våld på sig själv). Men jag köper såklart inte den totala uppgivenheten eller bitterheten de så gärna ger uttryck för. Eventuellt kommer inte bitterheten eftersom jag inte måste vara ensam om jag inte själv väljer det. Och jag tror absolut det finns förhållanden som fungerar, jag tror på en kärlek som inte är svår. Kanske går det bara inte att kombinera med de mål jag jobbar mot just nu om inte partnern också kämpar åt samma håll. Som jag skrivit tidigare kan man säkerligen träffa helt rätt person men vid helt fel tillfälle.

Men mgtow är mångfacetterat med både tyckande och vissa delsanningar (som förvisso kan te sig vinklade för att stärka ett ställningstagande) och jag kan ta upp delar av den framöver.

Och nu är det natten… Ytterligare en dag närmare målet.