Ålderskrämpor och Gay Pride

Så har då Alzheimers slagit till på allvar. Jag minns f-n ta mig inte min kortkod vilket i sin tur har resulterat i ett spärrat kort. Tidigare idag använde jag den för att handla men när jag skulle logga in på icabanken för att betala räkningarna så är den puts väck! Så nu får de skicka en kod till mig via snigelpost.

Så, 2013-07-31 är alltså dagen då jag officiellt blev gammal och minnesslö. Om ni hälsar och jag mest ser oförstående ut så beror det på att jag inte har en aning om vem du är och vad du hoppas uppnå med din hälsning.

Mitt minne är borta, kaputt, inte längre fungerande! Eller så kommer jag få migrän litet längre fram och det är detta som spökar. Å andra sidan kan det bero på att jag aldrig tänkt mig koden (som jag använt under många år men inte själv valt) som siffror utan ett automatiskt mönster mina fingrar väljer men nu när jag blev osäker (och pressen av ”SISTA FÖRSÖKET” hägrade) så resonerade hjärnan fram likvärdiga kombinationer på koden. Felaktiga men säkerligen i närheten av vad det skall vara.

Och så över till ämnet Pride vilket någon/några säkert kommer missuppfatta och ”de-frienda” mig på facebook för. Vet ni vad? Jag bryr mig verkligen inte! Det är mig fullständigt egalt med vem ni idkar älskog så länge som det håller sig inom legala åldersspann och är frivilligt från båda håll.

Jag är skittrött på att sexuell läggning fortsätter att vara en så stor grej både bland så många människor. Om en man berättar att han är gay så tar jag det med en axelryckning och ”so what?”. Jag bryr mig inte och kommer inte bli någon annan beroende på denna information och inte heller förväntar jag mig att bögen skall förställa sig just för att jag är hetero. Är det en kvinna som ”kommer ut” så är responsen densamma från min sida men med ett tyst ”dammit!” eftersom hon då inte bara kommer dissa mig för att jag är gammal, skäggig och tjock utan dessutom för att jag har snopp.

Jag tror jag miste en vän en gång beroende min inställning till sexualitet. Litet plumpt använde jag mig av uttrycket bög på ett nedsättande sätt men helt utan intention att syfta till sexuell läggning. När jag insåg att han tog illa vid sig var det redan för sent och även om jag bad om ursäkt så kunde inget lätta den indignation han uppvisade.

Någon kanske undrar på vilket sätt jag kunde använda ”bög” i ett icke sexuellt sammanhang? Tja, på precis samma sätt som CP har använts sedan barndom utan att faktiskt syfta till personer med cerebral pares. Kort sagt så har inte alltid ord bara en betydelse för den som yttrar dem.

Det jag kan bli litet irriterad över är att denna person borde veta precis hur litet jag bryr mig om någons sexuella preferenser (såvida jag inte är en del i dem) och att mitt yttrande, måhända burdust, aldrig var en attack mot honom eller homosexuella i övrigt utan endast ett, kanske för stunden klantigt, sätt att uttrycka mig.

Nåväl, ingen idé att gråta över spillt rosévin. Pridefestivalen är ett litet udda koncept i min värld. Så som jag förstått det vill de flesta homo/bi/trans-personer ses som vem som helst och ingenting speciellt. Men paraden som sådan visar på något helt annat (för de som är med såklart) eftersom de här hävdar stolthet över att föredra sex med det egna könet.

Men för mig är sexualiteten ingenting att vara stolt över. En Hetero-Pridefestival skulle, med all rätt, ses som fjantig och meningslös. Om man föds eller väljer en sexualitet är egentligen ointressant men hur som helst är en preferens inte en prestation. Man har inte gjort något speciellt, inte åstadkommit något, inte presterat något utan bara… haft en sexualitet.
Male-Pride kanske? En parad för oss som har snopp? Smart-Pride för Mensamedlemmar? White-Pride?

And isn’t pride one of the seven deadly sins? 😉