Äntligen sommarväder!

Nu var det allt länge sedan jag skrev något. Mången gång har jag funderat på att skriva men den berömda tummen lät sig resolut förbli i den plats där solen undviker att skina. Saken är väl den att jag har haft mycket att göra och samtidigt paradoxalt nog, eftersom jag trivts på praktiken, befunnit mig i en mental svacka. Nej då, det är inte åldersrelaterat utan något som inte varit ovanligt under större delen av mitt liv.

Hur som haver, detta är inte ett ämne jag planerar utveckla i skrift i detta så publika forum. Något som däremot ligger i plan är att skriva litet recensioner (bara för att det kan vara kul) om maniklar, prylar och tjänster jag nyttjar. En liten försmak är ang. zooplus.se (vilka egentligen utgår från Tyskland) som är ett företag jag initialt tyckte fungerade bra men, precis som med chefer, vet man ju inte hur bra ett företag är innan något går åt pipsvängen. Jag kan säga att jag är långt ifrån nöjd med hur de verkar hantera ett ärende  där det fattas delar. Ah! Just nu fick jag ett mejl där de står fast vid att fördröja… Ok, då blir det en recension av dem litet senare.

Från ett ämne till ett annat: Polisens förkärlek för att skjuta bovar! Mäh… Nu tillhör jag de vilka inte tycker det är en allt för stor sak om polisen faktiskt använder eldkraft mot beväpnat bus. Jag tycker det fattas en respekt mot de vilka har som yrke att upprätthålla den lag och ordning vilka vi har ålagt dem att upprätthålla. Vi har gett dem rätten att använda våld i de lägen som de bedömer det som nödvändigt. Det finns ingen som helst anledning att polis, i ett utsatt läge, skall vänta med att använda alla tillgängliga medel för att försvara sig själv eller någon annan emot en potentiellt farlig person.

Självklart skall alla skjutningar ses över i efterhand men som grundregel bör alla ha i åtanke att en attack emot uniformerad, och i detta fall beväpnad, personal med stor sannolikhet kommer rendera i en tämligen obra situation för den attackerande. Och det är så det skall vara. Vifta inte med knivar, kasta inte stenar och uppför dig för h-lvete i närheten av samhällets tjänare (och där vill jag inräkna räddningstjänst, sjukvårdspersonal osv.).

Det kan vara du som behöver deras hjälp nästa gång.