Bränn böcker!

Just nu hade den enklaste vägen varit att helt enkelt besluta att ingen får bränna koraner men då måste det beslutet gälla alla religiösa skrifter, oavsett religion, och var skall man dra gränsen där? Vem skall besluta ”hur mycket” religiös en skrift skall vara för att den inte skall få brännas? Och varför skall den inte få brännas? Är det för att någon kan bli ledsen i ögat så finns där säkert en hel massa som tycker att Astrid Lindgrens böcker (som innehåller precis lika mycket, om inte mer, sanning) vore ganska upprörande att se gå upp i lågor. Och skall vi få bränna flaggor? Jag tycker personligen det är ett jevfla oskick att bränna den Svenska fanan.

Men visst måste man få bränna flaggor… Och böcker med för den sakens skull. Jag hade gärna sett att det var för en större anledning än att retas med religiösa människor, som till exempel påvisa att deras allsmäktiga gud inte gör något som helst för att hindra bränningen, men det måste ändå vara tillåtet. För varför skall religiösa människor särbehandlas?

Framför allt; varför skall jag, som icke troende, tvingas rätta mig efter deras regler? Alltså, jag är såklart helt fine med att de som är med i en sådan klubb måste hålla sig till deras regler men jag vill inte vara med där. Jag skall bara behöva förhålla mig till Sveriges lagar och det blir väldigt konstigt om det i dessa lagar står att jag också måste lyda religiösa regler.

Muslimer får tydligen inte lägga koranen på marken, inte avbilda muhammed osv. men den som inte har accepterat de reglerna genom att gå med i föreningen skall ALDRIG behöva lyda dessa regler. Det är helt enkelt inte rätt.

Så vi bör få elda flaggor, koraner och Pippi Långstrump, helst för att bevisa en poäng annat än att retas, ty blasfemilagar är tokfel. Sedan får andra såklart bli upprörda och ledsna, protestera och döma ut handlingen som något utfört av en sann idiot.

Jag hade önskat att vår regering vore rakryggad nog att kunna resa på sig och meddela att ”Tja, det är inte statligt sanktionerat men inte heller något vi kommer göra något åt. Det är ingen rättighet att aldrig bli ledsen i ögat men att få uttrycka sin åsikt är däremot en rättighet som är såpass viktig att vi skiter i er reaktion. Gillar ni inte detta så flytta inte hit eller ha inga samarbeten med oss. I detta landet står vi även upp för rätten att tycka religion är fullständigt trams precis som rätten att inte göra det.”