Confessions

Kommunikation är inte alltid så lätt. Själv har mitt sätt att agera kommunikativt otaliga gånger fått mig att hamna i onåd hos mottagaren. När det gäller politik/samhällsfrågor testar jag gärna del-argument på andra för att undersöka validiteten och se hur andra väljer att motargumentera. Jag vänder, vrider och funderar (för mycket har jag fått höra 😉 ) för att finna en ståndpunkt, där del-argument bildar en helhet, som känns trovärdig och som jag kan stå för.

Men jag tror inte på absoluta sanningar och inte heller på banala förklaringsmodeller vilket alltid får mig att hamna någonstans i gråskalan mellan ytterligheter och detta öppnar upp konfliktytor åt alla håll när man diskuterar med binärt argumenterande människor. Jag kan villigt tillstå att detta förhållningssätt är påfrestande även för mig, då jag egentligen starkt ogillar att hamna i konfliktsituationer, men jag ser ingen annan utväg än att vara mig själv och agera därefter.

Som en passus vill jag lägga till att humor är en annan sida som är svår. Jag gillar komiker som går över gränsen så mycket att det blir för absurt för att tas på allvar men som ändå kan ha en bra poäng begravd bland alla dumheterna (ex: Bill Burr, Louis CK, Jimmy Carr, Ricky Gervais, Jim Jeffries, George Carlin). Oftast förstår de flesta när man försöker sig på humor att det inte är på allvar men… ibland blir det fullständigt fel och jag har fått förstahandserfarenhet ifrån hur svårt det är att efteråt försöka förklara att det var ett dåligt skämt, med kasst utförande som landade helt åt helvete fel.

Samtidigt är jag litet trött på överpretentiösa individers tillrättavisande kommentarer när något går utanför de ramar de, tillfälligt, bestämt skall gälla. Ett önskemål vore att färre skjuter från höften och ser att det finns fler svar på samma fråga och fler frågor på samma svar. Sett bara till den här bloggen, som milt sagt tangerar periferin av ingenstans vad gäller popularitet, så testar jag idéer och är medvetet provokativ i vissa hänseenden. Men den är ingen sanning eller ens en bra representation av mina åsikter och detta hintar jag också om direkt under namnet på bloggen.

Som Nalle Puh och Einstein var överens om: Har du inget snällt att säga så… hitta på något fjantigt och säg det istället. Kanske leder reaktionen er framåt mot outforskat territorie (dit USS Enterprise troligtvis är på väg).