Dags för en släng av Ebola!

Detta är ett ämne som poppar upp litet då och då och kliar mig under Pia Mater.  Det föll bort ur mediaströmmen någon stans runt att Ryssen var inne och körde i skärgården och jag har väntat på att ”folk” skulle börja posta bilder på hur ofarlig smittan egentligen är.

Här är två ”roliga” exempel som jag vill kommentera litet Ingen Ebola

Se där så liten del av Afrika som är påverkat! Måste ju vara, mer eller mindre, ofarligt och inget att fokusera på!

Nu är ju kartan litet missvisande eftersom det endast är där som den högsta koncentrationen finns för tillfället. Vi vet att det funnits fall i andra delar av Afrika (och världen) men i nuläget anses dessa bara vara tillfälliga. Ytan är ungefär lika stor som hela Sverige.

 

Hunger - EbolaDet dör även fler i trafiken (i nuläget) över hela världen så rika människor är tydligen inte så smarta…

”Äpplen och päron”-argument som inte har någon korrelation. Två saker lyfts: 1. Ebola är inte så farligt för det dör fler i svält. 2. Rika människor är elaka.

Nu sprids inte svält exponentiellt om det lämnas utan åtgärd och alla rika människor är inte elaka…

 

Så, nu vill jag skriva litet kort om viruset Ebola (som fått sitt namn från Ebolafloden i Demokratiska republiken Kongo). Det sprider sig exponentiellt dvs. i detta fall räknar man att varje smittad smittar två till (se nedanstående hemmasnickrade tabell) och har en dödlighet på mellan 25-88%. Under nuvarande epidemi har dödligheten legat på runt 50%

Hög risk för smitta gäller vid direktkontakt med död eller levande människas kroppsvätskor som exempelvis blod, kräkning, saliv, avföring, urin, sädesvätska och svett. Den är också en zoonotisk sjukdom dvs. smittar mellan människa och djur. Symtomen i början påminner mycket om influensa med hastigt hög feber, värk i muskler och leder, illamående/kräkning, diarré, svaghet, buksmärta. Inkubationstiden varierar mellan 2-21 dagar men vanligast 4-10 dagar.

Viruset påverkar endotelceller i blodkärl och minskar koagulationsförmåga vilket gör att blod slutligen börjar läcka ut och gör att kroppen slutligen hamnar i hypovolemisk chock (inte tillräckligt med blod i systemet eftersom det läckt ut) varpå den insjuknade eventuellt dör.

Nå, den stora faran med sjukdomen är just dess exponentiella spridning (om inga åtgärder görs) och det faktum att människan numera är väldigt rörlig (bil, buss, båt, flygplan) vilket leder till att det inte är speciellt svårt att sprida den över hela världen. Jag har fiffat ihop en liten excelltabell för att visa just hur få steg som krävs (i ett ”värsta scenario”)…

Ebola SpridningKlicka på bilden för att se bättre…

Just nu ligger vi mellan steg 14 och 15. När det gäller exponentiell spridning så händer inte så fasligt mycket i början men det går väldigt fort längre fram. Ta också i beaktande att samhällsbärande funktioner kommer slås ut ganska fort då personal insjuknar.

 

 

 

 

Nu tror jag inte att Ebola kommer slå ut mänskligheten och tycker inte heller att folk borde gå omkring och känna sig oroliga för detta. Däremot är det, återigen, viktigt att vara medveten om att en sjukdom som den här mycket väl kan bli ett reellt hot och bör tas på allvar. Ponera att den muterar och finner en annan spridningsväg som exempelvis genom luft likt ”förkylningsvirus”…