Dags för tiggeri!

Jag känner redan från början att detta skulle kunna bli ett långt inlägg så om ni tillhör kategorin TL;DR så kan ni vandra vidare redan nu.

Att jag är emot tiggeri på våra gator är ingen hemlighet och det har inget att göra med att mitt hjärta är hårdare än någon annans. Så som jag ser det skall ingen Svensk medborgare tvingas tigga för att överleva utan vi skall, tillsammans, se till att den har förutsättningarna att ha tak över huvudet och mat i magen oavsett vad det är som inträffat för att placera denne i ett så utsatt läge. I vissa fall kan det till och med vara nödvändigt med tvångsvård eftersom det kan finnas bakomliggande problematik vilken varit den störst bidragande orsaken att personen hamnat på gatan med en utsträckt hand.

Nu skrev jag Svensk medborgare för det är där vårt ansvar primärt ligger. Ni som har pengar över, och lust att ge till andra, skall självfallet göra det men den kollektiva skyldigheten ligger ändå inom just kollektivet Sverige.

Det finns dock skäl till varför jag tycker det är litet dumt att skänka till tiggare.

1. Tiggeri är ingen karriär men så länge som en person hankar sig fram på det finns ingen drivkraft att gå vidare.

Med detta menar jag att en person som inte inser att det finns en möjlighet till bättre liv genom att det avkrävs motprestation för vad den får inte heller kommer kämpa för att uppnå det målet. Alltså blir givaren en ”enabler” som i missriktad vänlighet underhåller fattigdom och misär vilken kan fortsätta i flera generationer framöver. Jag skulle alltså ha lättare att ge till en gatumusikant (nej, inte de som spelar en låt om och om igen eller bara drar ut och in i ett dragspel), en jonglör eller mimare som faktiskt gör något än till någon som bara sitter still och upprepar ”Hej, hej”.

2. Givaren gör inte mer efter den skänkt en futtig summa.

Många som slängt ner sin femma eller tia (om ens det) i tiggarens glasslåda går därifrån med ett något dövat samvete över världens orättvisor och kommer inte att göra något mer än så för att förändra. Den tycker att den ”minsann har gjort något” men i själva verket är problemet mycket större än så och detta vet den normalt tänkande individen men väljer att bortse ifrån. Att, för att uppnå det dövade samvetet, marginellt hjälpa en individ när en större aktion, som gynnar flera, är en väldigt egocentrisk handling.

Två passusar här:
* Det går att jämföra med den matematik SD använder för att minska invandringen till Sverige. Utan tvivel skulle pengarna vi lägger på en invandrad person gynna många fler om man använde de på plats eftersom Sverige är ett mycket dyrare land att bo i men också för att dessa pengar samtidigt försörjer en enorm ”maskin” runt om den invandrade.
* Jag ogillar också det svart/vita mediatänket som sprider sig i Sverige där den som skänker är den fina och goda människan samtidigt som det är helt ok att kasta skit på den som väljer att inte göra det. Jag skulle vilja påstå att den som skänker och sedan, vitt och brett, väljer att världen skall veta detta på intet sätt är en ”god” människa utan snarare gör det för köpa sig andra fördelar.

3. Landet/länderna tiggare kommer ifrån skall ta ansvar för sina medborgare och det är viktigt att de får kännbara konsekvenser då de inte gör detta.

Vi är i nuläget medlemmar i EU och de utomsvenska tiggarna kommer från länder inom denna union. Vad Sverige borde göra är att skicka hem tiggare på hemlandets bekostnad och sedan, med hjälp av EU, ställa tydliga krav på detta land med vad de måste göra för sina medborgare för att överhuvudtaget få finnas kvar som medlemmar. Om kraven inte uppfylls skall hårda konsekvenser inträda och dessa bör kvarstå även om en uteslutning skulle komma till stånd.

Detta för att den folkgrupp tiggarna vanligtvis kommer ifrån skall ges samma möjligheter (och självfallet skyldigheter) som övriga medborgare i det landet. Ingen skall behöva leva i den misär vi kan ta del av bl.a. på youtube men om det inte ställs tydliga krav så händer inget eller så händer det väldigt sakta.

4. Att skänka till tiggare är lika illa som att köpa droger eller smuggelsprit eftersom det underhåller en dunkel och organiserad verksamhet som innehåller många fler saker än ”harmlöst” tiggeri.

Jag är medveten om att detta skarpt brukar förnekas litet då och då (speciellt i sociala medier) i inlägg med bl.a. dessa länkar bifogade:

http://www.expressen.se/kvallsposten/polisen-sanningen-om-tiggarna-i-malmo/

http://www.metro.se/nyheter/ligor-bakom-tiggarna-en-myt/EVHnbx!zfXy5GuYxf3o/

http://www.stadsmissionen.se/Socialverksamhet/Nyhetsarkiv-Social-verksamhet/Vart-att-veta-om-tiggeri/

Men… Så har det inte alltid låtit. Massmedia har flera gånger tidigare beskrivit på vilket sätt det faktiskt har legat en organisation bakom tiggeriet.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3913887

http://www.expressen.se/gt/ligor-tar-pengarna/

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19642670.ab

Men bara för att Svensk massmedia skriver saker behöver ju såklart inte detta vara sant så jag har kikat litet på ett par dokumentärer från BBC som ligger på youtube. Det finns många intressanta som både visar på hur tiggeri är organiserat i UK men också varför det finns människor (primärt i Rumänien i detta fall) som behöver hjälp att få en drägligare tillvaro i sitt hemland.

Här är en som handlar om ”tiggarbarn”

Ytterligare en som ger inblick

Dessa båda har ett fokus på just barnen i dessa utsatta situationer men visar också precis på hur organiserat det är. Visserligen är de från UK men det finns liknande rapporter från resten av de rikare länderna inom EU så varför skulle det vara annorlunda i Sverige? Logiken i att vi skulle vara förskonade från detta är svår för mig att greppa. För några år sedan var det rabalder angående ”tiggarbarn” här med men eftersom de sociala myndigheterna var effektiva så försvann (?) den verksamheten ganska fort.

Jag har fler funderingar när det gäller tiggeri (och hur det kommer sig att så många verkar tycka det är en bra sak att vi underhåller den verksamheten) men vill avsluta med följande uppfattning: Att skänka en femtiolapp till en hjälporganisation man har förtroende för gör mycket mera nytta än en femma i en glasslåda.