Hur insatt är du?

Det är många som ironiserar över den pågående underrättelseoperationen i Stockholms skärgård och det har jag inget att invända emot. Vi lever i ett samhälle som skall vara tillåtande vad gäller rätten till oinformerade åsikter. Vad som stör mig litet är dock den fullständiga brist på insikt om vad människor kan göra för att uppnå ett, kanske för oss, verklighetsfrämmande mål.

I ”stugorna” sitter experterna och baserar sina uttalanden på att de innerst inne inte vill engagera sig i något som är såpass hemskt som att få hela sin verklighet slagen i småspillror. Det är helt enkelt alldeles för jobbigt att tänka sig en värld där de inte alls är så säkra som de intalar sig vara.

Men glöm inte att vi är en ras bestående av hårlösa apor. Vi slår oss för bröstet med teoretiska resonemang men likafullt visar vi, som ras, gång på gång hur grundligt ociviliserade vi kan vara. Vår omvärld bygger på att vi har överenskommelser och vissa regler men inga av dessa är några naturlagar. Det räcker att en tillräckligt stor grupp beslutar sig för att dessa regler inte längre gäller dem för att hela systemet skall rasa. Detta har skett och sker om och om igen, både i mikro som makroperspektiv.

Det finns många försök att förminska operationens allvar och bortsett från rädslan jag tidigare tog upp finns det dessutom ett värde för en fiendemakt att detta sker. Det ingår i en aggressors taktik att sprida desillusionerade åsikter och splittra medborgarna i ett intressant område och på så vis få dem ur balans alternativt minska intresset att försvara sig.

Jag vill ta upp några frågeställningar/kommentarer här.

”Det finns ingen ubåt! Allt är ett försök av försvarsmakten för att få mer pengar.”

Om det är på det viset, hur många människor är då inblandade i denna konspiration? Man skall inte glömma att FM inte är en enskild person utan många och dessa har inte en enda åsikt utan många. En person kan inte dra igång en operation som denna utan att ha något på fötterna och möjlighet att visa något konkret.Tror du verkligen att det skulle vara möjligt att dölja en konspiration av denna magnitud utan att någon, kanske tillfälligt trampad på tårna, skulle avslöja chimären? Är det logiskt att anta att lögnen skulle förbli hemlig när så många människor är inblandade i den? Jag tror inte det.

”Om ryssen kommer kan vi ändå inte försvara oss så det är lika bra att lägga ner försvaret.”

Försvaret behöver förvisso en rejäl ekonomisk injektion men även i nuläget finns det både materiel, kunskap och soldater som borde få en eventuell aggressor att fundera både en och två gånger. Det är också viktigt att påpeka att om ex. Ryssland bestämde sig för att försöka inta Sverige kommer de inte göra detta med allt de har tillgängligt för de har stora delar uppbundna på annat håll.

Självklart är det dock så att Sverige kan ”vinnas” av en stormakt men vad vi kan göra för att försvåra detta är att ha ett försvar som kommer ge ett motstånd vilket gör det alldeles för kostsamt, både i rena pengar, materiel och soldatliv men också i politiskt kapital, för en fiende att attackera. Det skall omedelbart vid tanken på en attack kännas att det troligtvis är en dålig ide och att det kanske finns bättre alternativ.

”Varför skulle någon vilja ha Sverige?”

Läget. Brist på försvar just nu. En konflikträdd och, delvis beroende på 200 år av fred , verklighetsfrånvänd befolkning. En fantastiskt bra infrastruktur (el, bredband, vägnät, järnväg) och väl underhållna strukturer. Sverige är en skattkista men med hemmablinda ögon ses det inte längre så.

Men… tror jag att vi borde vara rädda för en attack just nu? Nej. Däremot måste fler få upp ögonen över att den verklighet vi nu lever i inte på något vis är en konstant. Att allt vi tar för givet kan omkullkastas genom att vi fortsätter navelskådandet och vägrar inse att världen är större och mer skrämmande än big brother eller någon ligamatch i fotboll.