Jag kan nog inte räkna

Det är svårt att se Reinfeldt annat än som en väldigt populistisk politiker och att det är massmedia som dikterar vad han skall tycka på samma sätt som de sätter agendan för en stor del av befolkningens åsikter.

Jag tänker bland annat att skriva om invandring nu och väljer ni att tolka det på ett sätt som inte är avsett så varsågoda och gör så… De som faktiskt känner mig förstår nog hur jag menar och de andra får väl bli upprörda då.

48 miljarder i ökning för flyktingmottagande under 2014-2018 bedömer Migrationsverket att det kommer kosta. 48 miljarder! Det är ett tal som är väldigt svårt att greppa men för att sätta det litet i kontrast så sa riksdagen ja till en försvarsbudget på 47,2 miljarder för 2014 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/FoU1/ Hemvärnet (som ni alldeles nyligen sett har en påtaglig roll i stöd till samhället) har, enl. uppgift, ca 1.2 procent av detta alltså runt 550-600 miljoner.

Vården i Halland ligger på ca 6,6 miljarder kronor http://www.regionhalland.se/om-region-halland/ekonomi-budget/

UNHCF kan med 1 miljard köpa in 400.000 tält (23 kvadrat stora familjetält), 400.000 filtar,  samt dunkar med vatten för 400.000 personer under fem år (löst och snabbt räknat på deras egna siffror). Syriens tre miljoner flyktingar skulle vi kunna ge tält, filtar, vatten för 10 miljarder och då ha över ca 2,5 miljarder för mat, madrasser osv om detta var genomförbart att göra på plats. Tio miljarder är litet drygt en femtedel av vad Migrationsverket bedömer ökningen vara under 2014-2018.

Vad är det egentligen jag vill få fram? Jo, jag spånar helt enkelt över om vi använder pengarna på det sätt som kommer de flesta till gagn och har svårt att se att vi gör det. Sverige är dyrt att genomföra åtgärder i, Sverige har en stor bostadsbrist och hög arbetslöshet så vi kan alltså inte ge de nyanlända bostäder eller ens en möjlighet att börja bidra till det samhälle de önskar bli en del av. Hur kan vi motivera att vi använder pengarna på bästa sätt när vi inte klarar av den ”flyktingström” som rått under de senaste åren? Hur kan vi motivera att vi använder pengarna på bästa sätt när så många fler skulle dra nytta av dem i närområdet än de som faktiskt lyckas ta sig hit?

SD har faktiskt en poäng när de säger sig vilja prioritera hjälp i närområdet för det är det mest ekonomiskt sunda alternativet – vi hjälper fler där. Dessutom finns det möjlighet att den kompetens som finns bland de som flyr ( i egenskap av snickare, bilmekaniker, vårdpersonal, jurister osv) finns lätt tillgänglig när landet skall återuppbyggas i stället för att vi dränerar den.

Kan någon hjälpa mig att förstå på vilket sätt nuvarande politik är den minst sämsta för jag kan verkligen inte få ihop logiken. Det känns mer som det är en känslomässig politik som spelar på ”snyfthistorier” av några få i massmedia samtidigt som miljoner gråter floder på annat håll.

Som avslutning på ett snabbt och ostrukturerat inlägg vill jag bara hälsa de som önskar placera in mig i ”rasist-facket” att det är mig egalt om de gör så för de känner mig uppenbarligen inte alls…