Kort jue!

Tänk om jag firade 20-årig brölloppsdag i år. Undras på vilka sätt mitt liv hade varit annorlunda idag.

Det är en spännande tanke att tänka sig den alternativa verklighet man kunde ha haft om man gjort ett annat val längre bak i tiden. Samtidigt är det ju otänkbart att jag skulle hanterat verkligheten på något annat sätt nu när jag har facit eftersom det skulle innebära att de barn jag har inte skulle blivit till om valet utfallit annorlunda.

Men det finns så många alternativa verkligheter så många alternativa utfall att fundera över om man tycker sig ha tid till det. Vissa hade säkert varit positiva emedan andra skulle leda i fördärv och olycka. Kanske är detta en tanke som endast drabbar de vilka gärna låter fantasin ta ”onödigt mycket” fokus från verkligheten litet då och då. På tal om fantasi är lösenordet för http://ns7.inleed.net/~ahlstrand/?p=68 ( batyam ) utan parenteserna.

Verkligheten kommer idag att bestå i litet sårvård för grabbens skurna fot samt ett besök på biblioteket för att lämna tillbaka böcker (för sent) samt låna nya. Jag kan inte nog uttrycka min glädje över att de så gärna läser 🙂