Luktar nyval :)

Sandlåda, lekis, oansvarigt osv. är saker som vissa personer nu slänger omkring sig men, ur min synvinkel, visar dessa endast hur litet de förstår om vad politik går ut på och vad som krävs för att inte svika sina väljare.

I sandlådan skall alla få vara med och leka, ingen får tvinga igenom sin vilja på de andras bekostnad. I politiken är det tvärtom. Många hävdar att politik till stor del är att kompromissa och detta stämmer till viss del när vi talar om minoritetsregeringar men om man är i majoritet, eller har något de andra vill ha, så behöver man inte kompromissa alls (och gör det inte heller).

För att kunna styra i minoritet måste man alltså ha något att erbjuda för att kunna få något tillbaka. S har inte erbjudit något som varit tillräckligt värdefullt för att de skulle kunna få majoritet och eftersom regeringen (enligt den senaste undersökningen jag minns) är så svag var det än viktigare för dem att lyckas. Detta visste oppositionen och därför var de den starkare parten. För att inte svika väljarna är det, mer eller mindre, ett krav att utnyttja den styrkan.

Det fanns ingen som helst anledning till att låta S vinna något de inte hade stöd för. Att ”sträcka ut handen”, som någon billig imitation av en landsfader, utan att ha något i den ger inget incitament för en motståndare att göra som den ombes. Det visar bara på en enorm arrogans och storhetsvansinne.

Alliansen gjorde helt rätt i att inte göra något annat än följa, nu fallna,  praxis eftersom de då visade att de respekterar de väljare som röstat på dem. Eloge till dem för detta! Det var inte heller Alliansens ”fel” att SD valde att lägga sina röster på deras alternativ.

SD har också spelat det politiska spelet väl. De sitter på en vågmästarroll och att inte utnyttja detta i ett försök att vinna inflytande vore ett kardinalfel oavsett parti. Nu betraktar kanske jag SD på ett annat sätt än majoriteten eftersom jag ser till vad de skriver och säger utan att hävda mig inneha någon magisk förmåga att läsa mellan rader eller veta vad deras dolda agenda egentligen är. Jag anser också att de är i sin fulla rätt att försöka påverka politiken. De är det tredje största partiet och detta faktum borde respekteras (med detta sagt menar jag inte att det innebär att de får igenom all sin politik).

Jag har sagt det innan och säger det igen. Högerblocket vann valet men släppte ändock fram en extremt svag vänster. Det var ett misstag för Sverige och där kan man kasta skuld på Alliansen. För att ha en stabil politisk arena borde högerblocket resonera med varandra och finna en väg där de kan regera utan att förlita sig på instabil vänster. Jag är säker på att det går att finna kompromisser som vi alla kan leva med.

Att istället vägra att överhuvudtaget diskutera med det tredje största partiet, om något alls, är vad jag kallar dagis och sandlåda.