Nytt år! Igen!

Ytterligare ett förhållandevis krångligt år till ända. Covid-19 var en vag nyhet som sedan expanderade, exploderade, lugnade sig för att sedan åter ta fart men som troligtvis kommer att hamna under kontroll med hjälp av vaccin så vi kan återgå till normalt kaos igen. Vi, som samhälle och individer, fick en viktig lärdom i hur fort det kan gå från verklighetsfrånvänt lugn till påtagligt konkret kaos. De som levt i en inlindad tillvaro där ingenting på riktigt kan hända dem fick en snabb realitycheck som de förhoppningsvis inte glömmer av när detta är över (eller åtminstone lugnar ner sig till en hanterbar nivå).

Antivaxxers… Det är svårt att inte betrakta fenomenet ur ett darwinistiskt perspektiv. Konspirationsteoretiker, flat earthers, faktaresistenta individer som hellre använder sin fantasi för att slå an rädslosträngar hos sig själva och andra. Påminner om kvällspressen. Men kanske de sakta raderas genom sin egen brist på insikt och nästan patologiska rädsla för att tappa sin egocentriska, men hopplöst ouppnåeliga, känsla av att själva ha kontroll över allt runt omkring dem.   

Under året har jag startat ett företag som bidrar till att få bättre övergripande kontroll över min situation och som också gör arbetet litet roligare. Mer att lära, mer att göra men också en form av frihetskänsla som bidrar till den lyckliga illusionen av att faktiskt styra något.

Året påbörjades i singelskap även om jag inte var helt fri. Det var en svår period  som sedan gick in i den tidigare, men hopplösa, union vilken såklart slutade i samma form av katastrof som så många gånger tidigare. Men denna gång med en insikt som kanske behövde sin tid och energi för att uppnå. Känsla och vilja räcker inte alltid. Ibland är det bättre att gå vidare.

Så nu, vid skiftet mellan 20 och 21 känns livet hoppfullt. Det finns en plan och jag vandrar utefter den stigen. Jag tror på att framtiden kan bli bättre och jag tror att jag kan skapa den själv men inte nödvändigtvis ensam. 

Så med detta önskar jag er alla ett gott nytt år.
Må detta bli bättre än alla tidigare år tillsammans!

PS. Om ni inte har börjat lyssna på Tim Minchin än så har han gett ut en ny ”skiva”. Den är helt plötsligt seriös på ett sätt han inte tidigare uppvisat.