Övning som lyfter.

Ytterligare en vecka i grönkläder har passerat och denna gången blev det litet annorlunda eftersom jag inte kunde genomföra med min ordinarie sjukvårdsgrupp. Problemet låg i att sjukvårdsgruppens övningsvecka tidigarelagts till en vecka jag hade bokat upp med jobb vilket inte kunde avbrytas utan ett rejält inkomstbortfall, vite på grund av brutet avtal samt risk om problem med nya avtal med den parten framöver. Men detta löstes genom att jag fick göra min KFÖ utan fokus på sjukvård (bortsett att jag var delinstruktör i ett sjukvårdsmoment) och istället fick delta i moment jag sällan får utföra som sjuksköterska.

Och det var så uppfriskande att göra något nytt, bli utmanad på ett annat sätt och faktiskt lära mig något. Ty det är tyvärr så att man som sjuksköterska, på övning, sällan blir satt i positioner där man utvecklas. Det skulle troligtvis kräva allt för mycket resurser eftersom de flesta av oss har en tämligen gedigen kunskap inom området, från utbildningar och praktik inom våra områden, så utvecklingen blir eftersatt. Det är inte gnäll från min sida utan bara ett faktum.

Så det blev alltså en av mina absolut bästa övningar trots att jag inte hade sjukvården att luta mig tillbaka på. Troligtvis var det just att få öva utanför mitt naturliga element som gjorde att det blev såpass bra för mig.

Som alltid är det hög imponansfaktor på personalen som, med gott mod, löser uppgiften på bästa sätt. Det är en skara kompetenta människor, med mycket varierad bakgrund, vilka vanligtvis muntert sätter tänderna i tunga och komplexa problem som tillsammans får en stor maskin att rulla framåt trots alla problem vilka uppkommer längs dess väg. Visst skojas det friskt men alla verkar vara mycket införstådda i att det är inför en skarp uppgift, med allt en sådan innebär, vi övar. Det finns inget ”leka krig” i dessa övningar.

Avslutade det sista övningsdygnet, i hemmets trygga vrå och i sällskap av min dotter, med Pizza och Grease. Fantastiskt avslut på en grymt bra vecka.

I skrivande stund är det en ny vecka med studier och Depeche Mode på hög volym.
Life IS good! 😀