Rättigheter!

Julen knackar på och meddelar att smält socker på händerna gör ont, det går att misslyckas med fudge och att det fattas en massa julpynt i lägenheten… Jaja, jag är på väg att fiffa litet till men det behövs ett avbrott innan jag börjar.

”Lillan” hade litet svårt att somna igår och därför föreslog jag att hon skulle lyssna på radion en stund. Tog väl mig ett par minuter innan jag insåg att ämnet för kvällen i P4 var pornografi. *sigh* Vi är liksom inte riktigt där i diskussionen än 😉

Just nu kör de en ”kampanj” i P3 med temat ”Alla tjejer skall ha rätt till att överleva sin graviditet” och det får mig att fundera litet över hur de tänker som formulerar sig så. Jag menar, ingen har ju någon som helst rätt att överleva överhuvud taget. Snarare är det väl så att vi definitivt INTE kommer att överleva alls? Att leva är ju ingen rättighet utan en ytterst temporär gåva som vi kanske borde förvalta på ett bättre sätt.

Rättigheter är dessutom inga naturlagar utan godtyckligt uppställda regler som människor bestämt skall gälla (men som beror på var någonstans i världen man befinner sig). ”Rätt att överleva sin graviditet” blir, för mig och i detta perspektivet, en ganska tokig formulering. Önskvärt vore såklart att inga sjukdomar fanns och alla levde harmoniska långa liv utan att för den sakens skull tära på möjligheterna för de efterföljande.

Rent cyniskt så det största problemet för människan just nu det stora antal individer som lever här. Allt vore bättre om det var i mindre skala. Miljöförstöring, som exempel, skulle självfallet vara betydligt lägre om mänskligheten endast var en fjärdedel av den aktuella. De ändliga resurserna skulle räcka mycket längre, utfiskning blev ett ickeproblem osv.

Hur vi skall minska på populationen har jag dessvärre ingen hållbar lösning på men visst vore det bra om alla länder kunde införa en ”ett barn per familj”-policy under några generationer för att sedan (när populationen hamnat på en stabil nivå) maximera vid två. Kanske kunde man handla med barnrättigheter som man nu gör med utsläppsrättigheter 😉 Skulle vi få problem för de äldre generationerna under ett tag? Absolut! Men å andra sidan har vi väl själva försatt oss i den situationen? Att fortsätta föröka oss likt bakterier är knappast problemfritt det heller…

Men det var det rent språkliga jag egentligen började skriva om. När det talas om rätt (som i rättighet) på ett sätt att betydelsen av ordet blir diffus tappar snart ordet allt värde och det blir meningslöst att nyttja. ”Rasist” t.ex. var för mig väldigt tydligt förr men numera faller jag själv in i den kategorin ibland beroende på vem jag talar med och då hör till saken att jag har vänner som inte är pursvenskar och att mitt hjärta flera än en gång slagit hårt för kvinnor som inte direkt kommer från hemtrakten. Men begreppet är urvattnat och används mer som ett sätt att ”vinna” diskussionen genom stämpling.

Att på alla sätt försöka hjälpa andra till ett drägligt liv är, ur vissa synvinklar, lovvärt men någon ”rätt att leva” har däremot ingen av oss.