Reklam för Biodlings-film

Ja… jag puffar för varbergshonung eftersom jag har lagt upp en liten film där idag 😀

http://www.varbergshonung.se/2022/02/17/avlaggarlada/

/J