Vikten av att vara tydlig

Återigen kommer det nyanlända som verkar ha missuppfattat vart de har kommit och vad de har rätt att begära av oss. De ställer till det för andra nyanlända genom att de skapar rubriker som får många ”infödingar” att rynka på näsan och se dem som otacksamma och bortskämda individer. De kostar också resurser, i en ansträngd tid, som så mycket bättre kunde ha använts på de vilka accepterar att de är här för att få vår hjälp.
Märk väl, vår hjälp.

Jag tror vi i vissa fall har helt fel personal som tar hand om det initiala mötet med nyanlända. Personalen skall självfallet ha förståelse för det umbärande det innebär att ta sig hit, och vad de nyanlända kan ha med sig i ”bagaget”, men det kanske inte primärt är empater vi skall ha längst fram utan människor som, i det första mötet, är tydliga och konsekventa. Kanske borde vi sluta mjäka med dessa vuxna människor som kommer hit, sluta anpassa oss efter deras önskemål, och i stället bli väldigt tydliga med vad vi har att erbjuda redan från början. Det är de som söker vår hjälp och hjälpen vi erbjuder skall, utan tvivel, erbjudas på våra villkor och utefter de förutsättningar vi nu har. De måste få tydlig information så tidigt som möjligt om vad vi erbjuder men också vilka krav vi kommer ställa på dem så inte alla dessa missförstånd uppkommer som kostar resurser andra nyanlända skulle ha haft nytta av.

Jag har under morgonen funderat på ett förslag till en text de borde få vid ankomst. Den är snabbt och slarvigt skriven och går självfallet att fila mycket på, lägga till och dra bort delar, göra tydligare… Men det är i alla fall en start och jag hoppas att tanken med texten, att vara tydlig, går fram till eventuella läsare.

Välkommen till Sverige!

Innan vi går in på förmåner och regler så vill vi att ni skall tänka på, och verkligen låta det sjunka in, att det är ni som söker vår hjälp och inte tvärtom. Vi har inte bett er komma hit utan gör er en välgärning genom att hjälpa er i en tid när ni säger er behöva vår hjälp. Vi begär absolut inte att ni ständigt skall tacka oss men det är viktigt att ni respekterar värdlandet, våra regler och inte ställer till med problem för vår befolkning, eller myndigheter, eftersom detta kommer minska vår lust och ambition att hjälpa.
Kort sagt: Ni ber om vår hjälp och ni får anpassa er till vad vi kan, och vill, erbjuda er.

Först vill vi påpeka att vi, i nuläget, har väldigt dåligt med bostäder och resurser för att ta hand om er alla, på ett sätt vi skulle önska, eftersom det är så många som kommer just nu. Vi hoppas ni har överseende med detta men om ni tror att vi inte kommer kunna leva upp till era förväntningar bör ni självfallet söka er till ett annat land. Det finns, utan tvivel, någon annan som kan ta er plats här. Det kan mycket väl bli så att ni hamnar långt utanför storstadens puls och i värsta fall kan ni även hamna i tältläger eftersom vi helt enkelt har brist på bostäder. Ni kommer alltså bli utplacerade där vi finner plats och ni förväntas acceptera den placeringen utan protester. Försök se det som en tillfällig placering som förhoppningsvis är bättre än det ni lämnade om ni nu inte tror ni kommer trivas men ha i åtanke att vårt jobb är att finna er tak över huvudet, ert jobb är sedan att skapa er en framtid. Er tillfälliga bostad är i alla fall säker.

När det gäller religion så är det fritt för var kvinna, man eller barn att tro på vilken religion som de än må välja. Viktigt påpekande är dock att Svenska lagar står över all religion och/eller tradition!  Tro är, i vårt samhälle, något personligt och inget att trycka ner i halsen på andra. Ingen får tvinga någon annan att tro eller dyrka den entitet/entiteter de själva tror på eller pådyvla människor av liknande tro eller kulturell samhörighet, sätt, klädval eller ritualer de själva inte valt. Detta sagt, så är det samtidigt så i Sverige att de flesta inte är speciellt aktivt religiösa. Många tror på ”något” men låter inte detta styra deras liv och är definitivt inte intresserade av att behöva anpassa sig till någon annans tro.
Sammanfattat: Man får tro på vad man vill, de flesta bryr sig inte, men kom inte med några som helst krav på att någon skall behöva anpassa sig till någon annans tro för vi är inte intresserade av detta och ingen har heller någon rätt att kräva det.

Kvinnan har en jämställd position och status i samhället. Ingen man har rätt att bestämma över en kvinna just i egenskap av att vara man oavsett släktskap eller ingifte. Mannen bestämmer inte över hustrun, fadern eller sönerna bestämmer inte över den myndiga dottern eller systern. En kvinna har lika stora möjlig- och rättigheter att skapa sin egen framtid i Sverige och har inget behov av att ha en man som bestämmer vad hon får eller inte får göra. Vad gäller heltäckande klädsel där inte ansiktet syns så kommer dock många av oss att betrakta den kvinnan med skepsis eftersom vi både ser det som en form av kvinnoförtryck men främst för att vi, i vårt samhälle, är vana vid att kunna se ansiktsuttryck hos den vi talar med. Det är absolut tillåtet att klä sig på detta sätt men samtidigt får man då förvänta sig ett visst avståndstagande från många människor.

Ni förväntas lära er språket så snart som möjligt oavsett om ni fått besked om att få stanna eller ej. Förutsättningar för detta kommer presenteras men det ligger på er att anstränga er så ni når målet. Att kunna Svenska är viktigt för att ni framöver skall ha möjlighet till arbete och självförsörjning.

Slutligen måste ni självfallet hålla er inom lagens råmärken och skulle ni bryta mot någon lag kan detta innebära utvisning. Om ni inte är säkra på vilka regler och lagar som gäller så fråga hellre än att chansa.

Ni är, som sagt, välkomna men vi vill vara tydliga med att det är ni som behöver vår hjälp och inte tvärtom. Antingen accepterar ni detta eller så lämnar ni landet omedelbart och lämnar plats andra som behöver hjälp.